ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ mfu
3  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
5  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
6  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
7  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
8  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
10  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
11  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
12  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
13  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
14  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
15  โรงเรียนซินจง 120
16  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
17  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
18  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
19  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
20  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
21  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
22  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
23  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
24  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
25  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
26  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
28  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
29  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
30  โรงเรียนนาน้อย 101
31  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
32  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
33  โรงเรียนน่านนคร 104
34  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
35  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
36  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
37  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
38  โรงเรียนบ้านจะตี 095
39  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
40  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
41  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
42  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
43  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
44  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
45  โรงเรียนบ้านปางสา 088
46  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
47  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
48  โรงเรียนบ้านผาแล 174
49  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
50  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
51  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
52  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
53  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
54  โรงเรียนบ้านหลวง 125
55  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
56  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
57  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
58  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
59  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 041
60  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
61  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
62  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
63  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
64  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
65  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) bmc
66  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
67  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
68  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
69  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
70  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
71  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
72  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
73  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
74  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
75  โรงเรียนปอวิทยา 180
76  โรงเรียนปัว 160
77  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
78  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
79  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
80  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
81  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
82  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
83  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
84  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
85  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
86  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
87  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
88  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
89  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
90  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
91  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
92  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
93  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
94  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
96  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ rkm
97  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
98  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
99  โรงเรียนลองวิทยา 127
100  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
101  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 044
102  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
103  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
104  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
105  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
106  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
107  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
108  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
109  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
110  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
111  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
112  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
113  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
114  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
115  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
116  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
117  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
118  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
119  โรงเรียนสา 099
120  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
121  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
122  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
123  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
124  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
125  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
126  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
127  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
128  โรงเรียนห้วยยอด 139
129  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
130  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
131  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
132  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
133  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
134  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
135  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
136  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
137  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
138  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
139  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
140  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
141  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
142  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
143  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
144  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
145  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
146  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
147  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
148  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด tsb
149  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
150  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
151  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
152  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
153  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
154  โรงเรียนเมืองแงง 108
155  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
156  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
157  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
158  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
159  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
160  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
161  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
162  โรงเรียนแก่งคอย 140
163  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
164  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
165  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
166  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
167  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
168  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
169  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
170  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
171  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
172  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
173  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
174  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
175  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
176  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183